Šíření Betlémského světla je novodobou vánoční tradicí, která vznikla v Rakousku v roce 1986. Organizátoři charitativní sbírky pro postižené děti chtěli poděkovat dárcům a inspirovali se pověstí o mládencích z Florencie, kteří se vydali na křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice. A tak se Betlémské světlo stalo symbolem naděje, míru a lidské vzájemnosti a přináší od té doby do mnoha zemí i myšlenky lásky, pokoje a míru. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.