V komorním orchestru ZUŠ Lounských hrají žáci od dvanácti let až po nejstarší žáky školy a Smyčcový soubor je „předstupeň“ Komorního orchestru. Hrají v něm žáci od osmi do jedenácti let.

Orchestr i soubor jsou držiteli několika soutěžních cen.

■ Začátek koncertu v 18.00 hodin

■ Vstupné dobrovolné.

■ Více informaci zde.