Pražané i návštěvníci metropole si tak mohou připomenout legendu o putování tří mudrců do Betléma za nově narozeným Ježíškem a užít si tradici spojenou s koncem vánočního času.

Před vlastním průvodem udělí pražský arcibiskup Jan Graubner v 15:00 požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky v kostele sv. Tomáše v Praze 1 v Josefské ulici.

V 15:30 se vydá průvod se třemi králi na velbloudech z Malostranského náměstí na cestu centrem Prahy. Poputuje přes Karlův most a Mariánské náměstí až na Staroměstské náměstí.

Průvod bude zakončen u pódia na Staroměstském náměstí, kde tři králové obdarují svými dary Ježíška v betlémě.

Od 17.00 hodin mohou návštěvníci vyslechnout Českou mši vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby v podání Svatojakubského sboru a orchestru, diriguje Jan Rezek, účinkují sólisté Národního divadla.

Více na stránkách Arcidiecézní charity Praha.