Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní volební schránky

 

Informace o umístění volebních stanovišť – drive-in

 

Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností v hl. m. Praze

 

Vzory hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny ve volebním kraji Hlavní město Praha

 

Možnost podat žádost o voličský průkaz přes Portál Pražana

 

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic

 

Přehled kandidátních listin podaných ve volebním kraji Hlavní město Praha

 

Informace pro zmocněnce volebních stran - podávání kandidátních listin

 

Oznámení o zřízení zvláštního účtu na složení příspěvku na volební náklady

 

Vzor prohlášení kandidáta

 

Vzor kandidátní listiny

 

Informace pro voliče - hlasování na území České republiky

 

Informace pro voliče - hlasování v zahraničí

 

Přehled termínů úkolů a lhůt

 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR