Portál Pražana

Portál Pražana | Foto: https://portalprazana.cz


Žádost se podává elektronicky pouze prostřednictvím datové schránky voliče do 1. října. Nelze tedy z legislativních důvodů využít digitální úkon jen pomocí státní eIdentity (NIA, BankID), i když pro jiná podání je tato možnost na Portálu Pražana dostupná.

Voličský průkaz je možné vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, které se konají 8. a 9. října, tedy 23. září. Průkaz bude voliči zaslán nebo si jej může osobně vyzvednout na příslušném obecním úřadu.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán po ověření identity a následně může volič přistoupit k hlasování.

Osobně mohou lidé žádat o voličský průkaz na svých úřadech do 6. října.

https://portalprazana.cz