Informace pro volby do zastupitelstev obcí, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Informace o způsobu hlasování pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy

 

Přehled o telefonním spojení do volebních místností na území hlavního města Prahy

 

Navigace do volebních místností pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

 

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku – volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

 

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku – volby do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

 

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku – volby do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Počernice

 

Výsledky registračního řízení - kandidátní listiny podané pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Výsledky registračního řízení - kandidátní listiny podané do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

Přehled kandidátních listin podaných pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

 

Přehled kandidátních listin podaných pro volby do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

 

Informace pro zmocněnce volebních stran

 

Vzor kandidátní listiny

 

Vzor prohlášení kandidáta

 

Potřebný počet podpisů na petici ke kandidátní listině nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

 

Počet členů Zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební období 2022 - 2026

 

Počet členů zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

 

Seznam městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy

 

Seznam městských částí, které jsou registračními úřady

 

Harmonogram úkolů a lhůt

 

Rozhodnutí prezidenta ČR o vyhlášení voleb