Volba prezidenta republiky 2023

Celkový výsledek volby prezidenta republiky

 

Výsledek I. kola volby prezidenta republiky

 

Telefonní spojení do volebních místností na území hl. m. Prahy

 

Navigace do volebních místností Kudy k volbám

 

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky

 

Informace ke zvláštním způsobům hlasování – pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

 

Informace k vydávání voličských průkazů

 

Informace ke hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

 

Informace ke způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky

 

Vzory hlasovacích lístků pro volbu prezidenta České republiky

 

Kandidáti zaregistrovaní pro volbu prezidenta České republiky

 

Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta České republiky