Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
 

Příjem žádostí: 31. 12. 2021 - 31. 5. 2022
Výše podpory: 100 000,- Kč – 900 000,- Kč
Míra podpory: nejvýše 90 %

 

Kdo může o dotace žádat? Přihlásit se může každá výzkumná instituce, vysoká škola, firma, podnik, veřejná správa i samospráva, s pobočkou v metropoli. 

 

Co musím udělat pro to, abych získal voucher? Uchazeč je povinen před podáním žádosti o dotaci konzultovat s RIS3 developerem svůj projektový záměr. Svého RIS3 developera najdete v příloze č. 8 Příručka pro uchazeče.

 

Jak se stát úspěšným žadatelem? Uchazeč musí s pomocí svého RIS3 developera předložit vyplněnou přílohu č. 5 Projektová Fiše. RIS3 developer následně tuto fiši předá ke kontrole RIS3 manažerovi, který ji předloží Pražské inovační radě (https://podnikani.praha.eu/prazska-inovacni-rada/) ke schválení a doporučení k financování.

 

Jaká je výše celková podpory? Pro Asistenční vouchery je alokována celková částka 12 milionů korun.

 

Kdo Vám může poskytnout více informací? Pro více informací kontaktujte projektového manažera Ing. Pavla Vaňka, vanek@prahainovacni.eu, 775 393 001.

 

Přílohy:

 

Zastupitelstvem HMP/Radou HMP schválené asistenční vouchery HMP na podporu inovačních projektů

 

Další informace jsou k dispozici na webu: https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/vouchery