Studie, jejímž cílem je zjištění souvislostí mezi aktuální pandemií koronaviru a spotřebou alkoholu, probíhá formou online dotazníku, jehož česká verze je k dispozici na stránkách https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs.

Za Českou republiku má studii na starosti Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.