Návštěvníci se budou moci volně pohybovat po budově, kde naleznou rozličná stanoviště, na kterých je odborní zaměstnanci seznámí se svojí činností.

„Budu velice ráda, pokud se k nám lidé přijdou podívat, protože ochranu a podporu veřejného zdraví považuji za velice důležitou. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí ze široké škály oborů, kterými se hygienická služba zabývá. Věřím, že osobní návštěva přispěje k zájmu o tuto problematiku a přesvědčí návštěvníky o smyslu péče o veřejné zdraví,“ zve ředitelka hygienické stanice MUDr. Zdeňka Shumová.

Mezi tyto obory patří na úseku hygieny obecné a komunální dozor nad kvalitou pitné vody, koupališti, ale i nadměrným hlukem. Z oblasti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání bude představena nejen problematika restaurací a stánků s občerstvením, ale také například nebezpečných výrobků ohrožujících veřejné zdraví. Stanoviště protiepidemického odboru veřejnost seznámí s problematikou infekčních onemocnění, a to včetně mimořádných opatření při zavlečení vysoce nebezpečné nákazy ze zahraničí. Odbor hygieny práce představí šetření chorob z povolání a pracovních podmínek zaměstnanců nebo pravidla pro nakládání s azbestem. Často HSHMP řešeným tématem jsou také školky, školy či dětské skupiny. Ty dozoruje odbor hygieny dětí a mladistvých. Na jedné ze zastávek se představí agenda podpory zdraví a zdravotní politiky s informacemi o prevenci civilizačních onemocnění a zásadách zdravého životního stylu. Dále zájemci budou moci zhlédnout krátký video snímek mapující historii sídla HSHMP – „Staré rychty“. Vzhledem k tomu, že akce končí v 15 hodin, je poslední možnost vstupu do budovy ve 14:30 hodin.

 

Příloha: Historie „Staré rychty“