Na novém webu najdou zájemci informace o problematice dětí a domácího násilí, o programu Dětství bez násilí, o možnostech pomoci pro jednotlivé cílové skupiny na území hlavního města Prahy i celé ČR, o materiálech a programech prevence i o příkladech dobré praxe. Projekt má záštitu předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Mariany Čapkové.

Prostřednictvím webu lze zajistit i okamžitou anonymní pomoc ohroženému dítěti či teenagerovi, pro děti je k dispozici chat, radu zde najdou také rodiče, které mají obavy o své děti, i učitelé či výchovní pracovníci.

Jsou zde rovněž kontakty, včetně adresy pražského Centra LOCIKA (Umělecká 588/6, Praha 7 – Holešovice) - v současné době jediného specializovaného centra pro děti ohrožené domácím násilím v Česku, které pracuje s celou rodinou.