Projekt je založen na poradenských službách profesionálů a vychází ze základních postupů, které se běžně používají při rozvoji startupů s tím, že zapojuje experty z více oborů, rozsah předávaných informací rozšiřuje a přizpůsobuje i jejich formu tak, aby byla co nejlépe využitelná pro běžné typy podnikání a současnou situaci.

Do programu je možné se přihlásit kdykoliv, není nijak časově omezený a běží celý rok. Díky podpoře partnerů a času, který mentoři a experti věnují pro bono, je program pro podnikatele zdarma.

Programem, který vznikl v loňském roce díky spolupráci hl. m. Prahy, Pražského inovačního institutu a byznysového centra Opero a do něhož se zapojila řada firem, mimo jiné Česká spořitelna, Google, PRE, Asociace malých a středních podniků a další, již prošlo přes 200 firem.

Více informací a přihlášení do programu na stránkách platformy Do Toho!