Finálové projekty na území hlavního města Prahy:


Hlasovat pro projekt může veřejnost do 15. října 2023. Online hlasování a podrobnosti jsou k dispozici na stránkách soutěže Adapterra Awaards zde.

Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a projekt, který obdrží Cenu sympatie, představí Adapterra Awards na slavnostním vyhlášení spojeným s konferencí 1. listopadu 2023 v Praze.