Metropole publikováním nové datové sady se seznamem organizací hlavního města pokračuje ve zpřístupnění detailních informací ohledně chodu města veřejnosti. Datová sada obsahuje informace o veškerých příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou, dále obsahuje data o akciových společnostech, družstvech, nadacích a nadačních fondech, obecně prospěšných společnostech, spolcích, zapsaných ústavech, zájmových sdružení právnických osob, státních podnicích či dobrovolném svazku obcí.

Publikovaná data obsahují kontaktní údaje, jako jsou název, adresa sídla, jméno ředitele/ředitelky dané organizace, webová stránka nebo odkaz na profil zadavatele v Tender Aréně. Datová sada obsahuje také IČO jednotlivých společností a identifikátory datových schránek.

V minulosti takto pražský magistrát publikoval sady týkající se například rozpočtu, dopravních přestupků, bytové fondu a podobně. Na webu opendata.praha.eu naleznou lidé také datové sady například Technické správy komunikací, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo některých městských částí. Údaje je možné také filtrovat podle toho, co občany konkrétně zajímá. Nejvíce datových sad se týká hospodářství, financí, životního prostředí nebo například dopravy. Celkem je na portále umístěno 365 datových sad od 24 různých organizací.

Publikace dat v neposlední řadě slouží i pro zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě žádosti občanů tak na ně může být přímo odkazováno.