• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
  Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
 • Festival Open House Praha 2021
  Pro letošní již sedmý ročník festivalu Open House Praha 2021 zvolili organizátoři kvůli pandemii koronaviru letní termín 2. – 8. srpna. Do běžně nepřístupných budov a prostorů jsou všichni milovníci architektury zváni o víkendu 7. a 8. srpna.
 • Praha se zapojila do Energy Cities
  Energy Cities prostřednictvím svých projektů vyzývají k udržitelným přístupům, jak se vypořádat s energií ve všech oblastech života města. Jsou příležitostí k financování neotřelých postupů a experimentování spolu s dalšími městy. Úspěšná řešení, která projekty přinášejí, jsou vzorem pro následovníky, kteří čelí podobným výzvám. Jedním z projektů je E-lab Cooperation, kterého se zúčastnilo i hlavní město Praha.
 • Newsletter pro pražské podnikatele č. 52
  Hospodářská komora a pražský magistrát přináší pražským podnikatelům další týdenní shrnutí klíčových událostí a aktualit, které se týkají byznysu na území metropole. 
 • Soutěž pro děti a mládež: Po stopách totalitní minulosti
  Vydejte se na cestu historií. Po stopách totalitní minulosti. Své zážitky zpracujte formou výtvarnou, literární či multimediální a své práce přihlaste do soutěže do 30. září 2021. Autoři nejzajímavějších děl budou oceněni a jejich práce představeny na výstavě.
 • Budoucnost Kyjí-Hutí, čtvrti na rozhraní města a přírody
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil ve spolupráci s městskou částí Praha 14 a ateliérem UNIT architekti urbanistickou studii Kyje-Hloubětín. Aktuální návrh navazuje na již diskutovanou územní studii z roku 2018, zahrnuje však větší část řešeného území. K návrhu se v současnosti může vyjádřit široká veřejnost přímo v participačním kontejneru v pražských Kyjích.
 • Praha začíná hledat svůj vánoční strom pro rok 2021
  Organizátor Vánočních trhů v Praze, společnost Taiko, vyhlašuje již pojedenácté soutěž Hledá se strom. Zájemci mohou zasílat svoje tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro postavení v samém srdci české metropole. Fotografie a popis stromů může veřejnost zasílat do 1. října 2021. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu.
 • Pozvánka na výstavu Rudé století
  V prostoru mezi Werichovou vilou a Museem Kampa můžete navštívit venkovní výstavu Rudé století, která přibližuje sto let existence Komunistické strany Československa a jejího vlivu na společnost.
 • Výstava Rohanský ostrov představuje historii, kulturu i přírodní unikáty Karlína a Libně
  Území Rohanského a Libeňského ostrova čeká v následujících letech postupná proměna. Proto se Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) rozhodl území, jeho hodnoty a vývoj přiblížit veřejnosti pomocí interaktivní výstavy, která bude v místě přístupná do 31. srpna 2021. Deset zastavení představuje krajinu řeky s divokou přírodou a lidmi, kteří jsou spjati s pamětí místa, jeho historií a kulturou. Různorodost výstavy postihuje rozmanitý charakter Rohanského a Libeňského ostrova. Výstavu v květnu doprovodí také informační kontejner IPR, který se vystřídá na Karlínském náměstí a u metra Invalidovna.
 • Sbírka na obnovu chrámu sv. Michaela
  Dne 28. října 2020 postihl chrám sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských v Praze rozsáhlý požár. Hlavní město Praha, v jehož majetku se historický chrám nachází, zahájilo dne 4. listopadu 2020 veřejnou sbírku na obnovu vyhořelého chrámu, do níž je možné přispívat na transparentní bankovní účet č. 500089822/0800. Veřejná sbírka je konána na území celé České republiky a bude ukončena dne 4. listopadu 2021.
 • Dětství bez násilí
  Program Dětství bez násilí je bezplatná služba pro děti ohrožené domácím násilím s důrazem na spolupráci s rodinu a také pedagogy. Zajišťuje ji pražské Centrum LOCIKA, které od září nově zprovoznilo platformu www.detstvibeznasili.cz, kde mohou najít okamžitou pomoc a podporu nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a další profese pracující s dětmi. Od spuštění projektu se na centrum obrátilo několik desítek dětí, a to převážně ve věku 8 až 12 let.
 • Jak nakládat s odpady v mimořádné situaci?
  Ministerstvo životního prostředí připravilo pokyny k nakládání s odpady v době koronavirové pandemie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odpadu v domácnostech, které jsou v povinné karanténě a v domácnostech s potvrzenou nákazou.