• Movember – osvětová kampaň na podporu mužského zdraví – začíná 1. listopadu
  Movember je charitativní a každoročně se konající genderově zaměřená akce. Jejím účelem je zvyšování povědomí o zdraví mužů a podpora organizací, které se problémům v oblasti mužského zdraví věnují. Zvláštní pozornost je věnována zdravému životnímu stylu a osvětě v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a rakovina prostaty. Dalším cílem akce je upozornit na problematiku duševního zdraví a sebevražd.
 • Newsletter pro pražské podnikatele č. 20
  Hospodářská komora a pražský magistrát přináší podnikatelům z hlavního města další týdenní shrnutí důležitých událostí a aktualit, které se týkají byznysu na území metropole.
 • Pražský filmový kufr vyhlásí 7. listopadu vítěze
  Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá již 4. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Letos bylo přihlášeno 165 snímků, nejlepší budou slavnostně vyhlášeny 7. listopadu během online FestDne.
 • Pracovní prostory v Pražském kreativním centru
  Nabídka pronájmu kancelářského zázemí v Pražském kreativním centru v Radničních domech. Přihlaste se do open callu a staňte se součástí kreativního klastru v Pražském kreativním centru (PKC). Přihlášky je možné zasílat do pondělí 26. 10. 2020 do 00:00 hodin.
 • Soutěž EY Podnikatel roku hlavního města Prahy a Středočeského kraje právě startuje
  Přihlaste se nebo nominujte výjimečné podnikatele ze svého okolí, o kterých by měl vědět celý svět. Přihlášky a nominace lze podávat do 21. října 2020. Vítěz bude slavnostně vyhlášen 2. března 2021.
 • Program podpory cestovního ruchu pro rok 2021
  Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1996 ze dne 14.9.2020 programové dotace v oblasti cestovního ruchu na rok 2021
 • Dětství bez násilí
  Program Dětství bez násilí je bezplatná služba pro děti ohrožené domácím násilím s důrazem na spolupráci s celou rodinu. Je společným projektem pražského Centra LOCIKA, Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP. V rámci tohoto projektu je nově veřejnosti k dispozici informační platforma www.detstvibeznasili.cz.
 • Město podpořilo aktivity České unie neslyšících
  Česká unie neslyšících pomáhá lidem se sluchovým či kombinovaným postižením. Důraz přitom klade na aktivní posílení, udržení a rozvíjení jejich schopností a dovedností. Pořádá také řadu projektů vzdělávacích, společenských i uměleckých. Činnost unie podporuje hlavní město Praha grantem.
 • Plavba po Pražských prioritách
  Náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček společně s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, představili pražské priority, které se nacházejí v okolí Vltavy. Plavbu lodí začali od Revoluční ulice, která je součástí Hradebního korza a dopluli až do pražské Troji, která skýtá dva významné projekty – Trojskou lávku a Trojskou kotlinu.
 • Nová dopravní mapa Prahy zobrazuje každou linku i zastávku
  Organizace ROPID připravila nový typ dopravní mapy - schéma linkového vedení v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky, které jsou zahrnuty do systému PID v Praze včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barevnou čáru, což usnadní orientaci v mapě zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Nové mapy se objevují ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy, schéma ve formě skládaného letáku je možné si zdarma vyzvednout také v infocentrech nebo stáhnout na webu pid.cz.
 • Jak nakládat s odpady v mimořádné situaci?
  Ministerstvo životního prostředí připravilo pokyny k nakládání s odpady v době koronavirové pandemie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odpadu v domácnostech, které jsou v povinné karanténě a v domácnostech s potvrzenou nákazou.