• Úřad městské části Praha 14 – dočasné adresy pracovišť
  V souvislosti s rekonstrukcí radnice městské části Praha 14 byla některá pracoviště úřadu dočasně přestěhována. Od 1. června 2020 fungují odbory úřadu bez omezení.
 • Slevy z nájmu v nebytových prostorách města
  Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil informace pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy v souvislosti s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 959 ke zmírnění důsledků šíření nemoci COVID-19.
 • Alkohol a COVID 19
  Pražané se mohou zapojit do studie šetření pití alkoholu v době a COVID19 u dospělé populace v ČR. Studie zpracovávaná celoevropským týmem EUROPEAN STUDY Group on Alcohol uses and Covid-19 je zaměřena na participanty z bydliště o velikosti nad 1 milion obyvatel, což v ČR splňuje pouze hlavní město Praha.
 • Nová dopravní mapa Prahy zobrazuje každou linku i zastávku
  Organizace ROPID připravila nový typ dopravní mapy - schéma linkového vedení v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky, které jsou zahrnuty do systému PID v Praze včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barevnou čáru, což usnadní orientaci v mapě zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Nové mapy se objevují ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy, schéma ve formě skládaného letáku je možné si zdarma vyzvednout také v infocentrech nebo stáhnout na webu pid.cz.
 • Pražané se mohou těšit na desítky kilometrů nových cyklostezek
  V letošním roce Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) postaví a opraví celkem desítky kilometrů tras pro cyklisty. Propojí například vyhlídkovou trasu Pražačka s cyklotrasou A25, zrekonstruuje a rozšíří několik úseků na páteřní cyklostezce A2 a vznikne i několik nových úseků, jako například v Kolodějích Na prostřední cestě. Pravděpodobně nejnáročnější stavbu, podjezd na cyklostezce A26 pod mostem v ulici Čuprova, TSK v těchto dnech dokončuje.
 • Odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej
  Pražští zastupitelé ve čtvrtek rozhodli, že až do konce roku se za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy nebude účtovat žádné nájemné ani místní poplatky. Do konce roku budou také prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství umožňující uliční prodej před provozovnou.  Začátkem příštího týdne bude známo, jakým způsobem hlavní město vypořádá již zaplacené poplatky a jakým systémem bude město řešit žádosti o uliční prodej.
 • Dovolená pro 100 rodin
  Poděkování těm, kteří denně stojí „v první linii“ v boji s koronavirovou nákazou, iniciovala cestovní kancelář Čedok a Magistrát hlavního města Prahy připojil svou záštitu. Jako výraz díků a ocenění jejich práce budou alespoň pro některé připraveny poukazy na dovolenou.
   
 • Podpora z programu COVID Praha
  Pomoc Prahy malým a středním podnikatelům. Na záchranném programu hlavní město spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).
 • Magistrát hl. m. Prahy obnovuje za zvýšených hygienických podmínek standardní provoz
  Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR mohou být od pondělí 20. dubna 2020 na pracovištích Magistrátu hl. m. Prahy opět zavedeny běžné úřední hodiny pro veřejnost. Provoz úřadu bude zajištěn za dodržování zvýšených hygienických požadavků, i nadále však je doporučeno využívat, je-li to možné, elektronickou komunikaci.
 • Jak nakládat s odpady v mimořádné situaci?
  Ministerstvo životního prostředí připravilo pokyny k nakládání s odpady v době koronavirové pandemie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odpadu v domácnostech, které jsou v povinné karanténě a v domácnostech s potvrzenou nákazou.
 • O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, u kterého se o ni bude žádat. To je změna platná od 31. března, podle původní informace se o dotaci mělo žádat prostřednictvím živnostenských úřadů.