• Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020
  Vážení voliči,
  předkládáme vám informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020. Na území hlavního města Prahy proběhnou tyto volby ve třech volebních obvodech – ve volebním obvodu č. 21 (sídlo: Praha 5), volebním obvodu č. 24 (sídlo: Praha 9) a ve volebním obvodu č. 27 (sídlo: Praha 1). Informace se týkají jak postupu voličů při hlasování ve volebních místnostech a s tím souvisejících hygienicko-protiepidemických opatření, tak také zvláštních způsobů hlasování voličů, kteří jsou v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění COVID-19. Jednotlivé pasáže jsou nadepsány a můžete tedy zvolit problematiku, která vás nejvíce zajímá. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
   
 • Pražské kolo soutěží Zlatý erb 2020 a JuniorErb má vítěze
  Ceny 17. ročníku krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb 2020 a 10. ročníku studentské soutěže JuniorErb byly předány 14. září v Rezidenci primátora hl. m. Prahy.
 • Fialová cyklojízda GO DAY 2020
  Akce GO Day upozorňující na prevenci onkogynekolgických onemocnění, se uskuteční opět ve 22 zemích světa. Mezi ně patří i ČR, kde se letos GO Day uskuteční v Praze v neděli 20. září 2020.
 • Program podpory cestovního ruchu pro rok 2021
  Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1996 ze dne 14.9.2020 programové dotace v oblasti cestovního ruchu na rok 2021
 • Dětství bez násilí
  Program Dětství bez násilí je bezplatná služba pro děti ohrožené domácím násilím s důrazem na spolupráci s celou rodinu. Je společným projektem pražského Centra LOCIKA, Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP. V rámci tohoto projektu je nově veřejnosti k dispozici informační platforma www.detstvibeznasili.cz.
 • Město podpořilo aktivity České unie neslyšících
  Česká unie neslyšících pomáhá lidem se sluchovým či kombinovaným postižením. Důraz přitom klade na aktivní posílení, udržení a rozvíjení jejich schopností a dovedností. Pořádá také řadu projektů vzdělávacích, společenských i uměleckých. Činnost unie podporuje hlavní město Praha grantem.
 • Jazykové kurzy pro pražské seniory 2020
  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy otvírá v září 2020 jazykové kurzy pro seniory.
 • Praha podporuje film, nejen v dobách krize
  Pandemie COVID19 zasáhla filmový průmysl po celém světě, nevyhnula se ani České republice a Praze, která je mezi domácími i zahraničními filmaři velmi oblíbenou destinací. Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund dlouhodobě podporuje audiovizuální projekty natáčené v Praze, ve kterých naše hlavní město představuje sebe samo a které mají potenciál podpořit propagaci Prahy v zahraničí. Aktuálně fond vyhlašuje novou výzvu, lhůta pro podávání žádostí o nadační příspěvek je od 1. do 30. září 2020, výsledky hodnocení budou známy do konce roku 2020.
 • Plavba po Pražských prioritách
  Náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček společně s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, představili pražské priority, které se nacházejí v okolí Vltavy. Plavbu lodí začali od Revoluční ulice, která je součástí Hradebního korza a dopluli až do pražské Troji, která skýtá dva významné projekty – Trojskou lávku a Trojskou kotlinu.
 • Newsletter pro pražské podnikatele č. 11
  Hospodářská komora a pražský magistrát přináší podnikatelům z hlavního města další týdenní shrnutí důležitých událostí a aktualit, které se týkají byznysu na území metropole.
 • Startuje hledání vánočního stromu pro Staroměstské náměstí
  Organizátor Vánočních trhů v Praze, společnost Taiko, vyhlašuje už podesáté soutěž Hledá se strom. Tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro největší trhy v centru české metropole, může veřejnost posílat do 15. září. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu.
 • Na Výstavišti Praha je „letní Matějská“
  Atrakce, které znáte z Matějské pouti, si můžete užít v Zábavném městečku na Výstavišti Praha v Holešovicích.
 • Nová dopravní mapa Prahy zobrazuje každou linku i zastávku
  Organizace ROPID připravila nový typ dopravní mapy - schéma linkového vedení v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky, které jsou zahrnuty do systému PID v Praze včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barevnou čáru, což usnadní orientaci v mapě zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Nové mapy se objevují ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy, schéma ve formě skládaného letáku je možné si zdarma vyzvednout také v infocentrech nebo stáhnout na webu pid.cz.
 • Odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej
  Pražští zastupitelé ve čtvrtek rozhodli, že až do konce roku se za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy nebude účtovat žádné nájemné ani místní poplatky. Do konce roku budou také prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství umožňující uliční prodej před provozovnou.  Začátkem příštího týdne bude známo, jakým způsobem hlavní město vypořádá již zaplacené poplatky a jakým systémem bude město řešit žádosti o uliční prodej.
 • Jak nakládat s odpady v mimořádné situaci?
  Ministerstvo životního prostředí připravilo pokyny k nakládání s odpady v době koronavirové pandemie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odpadu v domácnostech, které jsou v povinné karanténě a v domácnostech s potvrzenou nákazou.