Projekt zahrnuje 29 dílčích indexů, které detailně mapují kvalitu života v obci, a to ve třech hlavních kategoriích: zdraví a životní prostředí; materiální zabezpečení (práce, bydlení) a vzdělání; služby a vztahy (například existence místních spolků). Škála hodnocení je od 0 do 10.

Data pro porovnání jsou získávána automatizovaným robotickým vytěžováním Big Dat a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty (např. Český statistický úřad, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Úřad práce České republiky, Unie filmových distributorů, Cenová mapa a další).

Kompletní data o kvalitě života v roce 2022 i v předchozích letech 2021, 2020, 2019 a 2018 a informace o projektu najdete na portálu Obce v datech.