Hlavní město Praha v roce 2022 zajišťuje lékařskou pohotovostní službu v těchto zdravotnických zařízeních: 

  1. Fakultní nemocnice v Motole (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  4. Fakultní nemocnice Bulovka (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  5. Fakultní Thomayerova nemocnice (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  6. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (zřizovatel Ministerstvo obrany ČR)
  7. Městská poliklinika Praha (příspěvková organizace hlavního města Prahy)
  8. Nemocnice Na Františku s poliklinikou (příspěvková organizace MČ Praha 1)

Mapa s vyznačením jednotlivých zdravotnických zařízení a informacemi o provozu stanovišť lékařské pohotovostní služby v nich umístěných je k dispozici na stránce lps.praha.eu.