Organizátorem kampaně Movember v České republice je Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ, který se snaží o osvětu, zvýšení zájmu o preventivní vyšetření u mužů a vybírání finančních prostředků. Pro pacienty a jejich rodinné příslušníky vydává informační brožury, které jsou jim zdarma k dispozici. Provozuje anonymní online poradnu vedenou týmem zkušených odborníků. Je také partnerem České urologické společnosti ČSL JEP, nejvyššího orgánu v oblasti urologie v ČR.

Vybrané finanční prostředky z osvětové kampaně Movember jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže. V minulosti se tak podařilo předat řadě nemocnic a onkourologickým pracovištím nejmodernější přístroje sloužící k lepšímu a včasnějšímu odhalení nádorů rakoviny prostaty a varlat.

Kampaň začíná 1. listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Na stránkách https://cz.movember.com/?home se může každý zaregistrovat a přispět jak jako jednotlivec, tak jako tým a společně vybírat finance na podporu prevence.

Magistrát hl. m. Prahy se do kampaně pravidelně zapojuje, jeho tým „Movemberů“ je připraven i letos. Loni za něj odešlo na konto Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ 66 105 korun.

Informace ke kampani naleznete zde:

www:

https://cz.movember.com/?home

Facebook:

https://www.facebook.com/MovemberCZ

Instagram:

https://www.instagram.com/movember_cz/

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ:

https://www.muziprotirakovine.cz/