Dalším krokem v návaznosti na dnešní rozhodnutí RHMP bude schválení samotné kupní smlouvy, o které musí RHMP rozhodnout samostatně na dalším zasedání. Teprve poté budou moci DPP a hl. m. Praha kupní smlouvu podepsat, zrealizovat samotnou transakci a následně provést změny v katastru nemovitostí, tj. převést pozemky a budovy areálu Orionka do vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se celkem o 11 parcel v katastrálním území Vinohrad v oploceném areálu Orionka o celkové výměře 7015 m2.

Znalecký posudek na stanovení tržní hodnoty pozemků a staveb areálu Orionka nechal DPP zpracovat znaleckou kanceláří v srpnu 2023. Výbor pro správu majetku hl. m. Prahy odsouhlasil v prosinci 2023 nabytí Areálu Orionka za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Letos v lednu rozhodlo o prodeji Areálu Orionka hlavnímu městu Praha představenstvo DPP a následně také dozorčí rada DPP.

„Převod bývalé Vozovny Královské Vinohrady do majetku hlavního města jde nyní do finále. Areál Orionky se nachází v samotném centru města a má velkou historickou hodnotu, ale DPP jej již pro MHD nějakou dobu nevyužíval. Praha naproti tomu plánuje bývalou vozovnu dlouhodobě rozvíjet a vdechnout jí nový život. Celý areál bude nyní muset projít částečnou renovací, aby zde mohlo vzniknout kulturně-komunitní centrum pro širokou veřejnost,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Praha pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Jsem moc rád, že tohle unikátní místo na Královských Vinohradech získá město do svého majetku. Pro bývalou vozovnu Orionka máme připraven záměr na dočasné využití jako kulturní centrum. Plánujeme základní provoz pro veřejnost a vyhlášení koncesního řízení na provozovatele. Momentálně hledáme provozovatele na cca 10 let, který by areál využil pro kulturní účely, tedy otevřel ho veřejnosti jako kulturní a vzdělávací centrum. Část areálu by také mohla sloužila neziskovému sektoru,“ dodává Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.