K 31. prosinci 2022 žilo v Praze podle předběžné statistické bilance 1 286 120 obyvatel, z toho 629 265 mužů a 656 855 žen. Ženy tak tvořily 51,1 % celkového počtu obyvatel.

Tento údaj nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Těchto osob s udělenou dočasnou ochranou v ČR bylo podle dat Cizineckého informačního systému v Praze 101 tisíc, z toho 64 % žen. Odhadem jich v ke konci roku 2022 v Praze pobývalo necelých 72 tisíc.

V rámci běžné migrace se do Prahy přistěhovalo celkem 41 605 osob, z toho 21 334 osob z ciziny. 31 187 osob bylo evidováno jako vystěhovalých, z toho 6 750 do ciziny. Stěhování tak zajistilo výraznou většinu populačního přírůstku Prahy v roce 2022, kdy díky němu přibylo v kraji 10 418 obyvatel (meziroční pokles o 31,9 %). Na přírůstku stěhováním se podílelo výhradně stěhování se zahraničím, odkud se do Prahy přistěhovalo o 14 584 osob více, než se z ní vystěhovalo, což však byl o 18,7 % menší přírůstek než za stejné období loňského roku. Naopak stěhováním s ostatními regiony Česka ztratila Praha 4 166 osob, o 57,7 % více než v roce 2021.

Tabulka 1: Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1.–4. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

tabulka c 1

 

Během roku 2022 zemřelo celkem 12 807 lidí a narodilo se 13 103 dětí. Počet zemřelých tak meziročně poklesl o 11,4 % osob, počet živě narozených poklesl o 13,6 % dětí. Počet zemřelých se tak po letech 2020 a 2021, kdy se tato hodnota výrazněji zvýšila, vrátil na stejnou úroveň, jakou měl v letech 2019 a dříve. Počet narozených dětí v roce 2022 byl v Praze nejnižší od roku 2006, kdy se narodilo 12 530 dětí.

Přirozenou měnou se během roku 2022 počet obyvatel navýšil o 296 osob. To představuje rozdíl 57,5 % oproti roku 2021, kdy došlo k přirozenému přírůstku 697 osob. Zároveň je to nejmenší přirozený přírůstek v Praze od roku 2006. Hl. m. Praha je také jediným krajem v ČR, ve kterém v roce 2022 došlo k přirozenému přírůstku obyvatel.

Graf 1: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v hl. m. Praze v letech 2006 až 2022

graf c 1


V absolutních číslech i v přepočtu na 1000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v roce 2022 druhý největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů po kraji Středočeském, kde přibylo 12 014 obyvatel. Nejvyšší úbytek obyvatel, jak v absolutních, tak relativních hodnotách, zaznamenal kraj Moravskoslezský. K nárůstu počtu obyvatel v roce 2022 došlo u 6 ze 14 krajů Česka.

Graf 2: Přírůstek stěhováním v hl. m. Praze v letech 2006 až 2022

graf c 2


Počet sňatků v Praze v roce 2022 byl 6 891, oproti roku 2021 stoupnul o 20,8 %. Na tento nárůst mělo vliv i značné uvolnění protipandemických opatření, ke kterému v loňském roce došlo. Počty uzavíraných manželství se tak po letech 2020 a 2021 vrátily na podobnou úroveň, jako v letech před pandemií. Počet rozvodů dosáhl v roce 2022 hodnoty 2 271, meziročně došlo k poklesu o 5,5 %.

Podíl dětí narozených mimo manželství se v Praze meziročně zvýšil na 41,5 % (v roce 2021 to bylo 40,5 %), stále však zůstal pod průměrem Česka (48,6 %). Mezi kraji se jednalo o nejnižší hodnotu. Naopak největší podíl mimomanželských dětí se narodil v Ústeckém kraji (63,2 %). Z celkového počtu 13 103 živě narozených dětí tvořily prvorozené děti 53,5 %, druhorozených bylo 35,9 % a děti třetího a vyššího pořadí se na všech živě narozených dětech podílely z 10,6 %.

Graf 3: Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze v letech 2006 až 2022

graf c 3


Nejlidnatější městskou částí Prahy k 31. prosinci 2022 byla Praha 4 se 126 371 obyvateli. Mezi městské části s nejvyšším počtem obyvatel patřila dále Praha 10 (110 014 osob), Praha 8 (103 188 obyvatel), Praha 6 (102 832 osob) a Praha 5 (87 257 obyvatel).

Městskou částí s nejnižším počtem obyvatel k 31. prosinci 2022 byla Praha-Nedvězí se 310 osobami. Dalšími městskými částmi s nejmenším počtem obyvatel byly Praha-Královice (442 osob), Praha-Přední Kopanina (617 obyvatel), Praha-Benice (739 osob) a Praha-Lochkov (812 obyvatel).

Z celkového počtu 57 městských částí byl v roce 2022 zaznamenán celkový přírůstek počtu obyvatel u 47 městských částí, naopak v 10 městských částech došlo k úbytku počtu obyvatel. Nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měla Praha 5 a to 1 570 osob, dále Praha 9 (1 168 osob) a Praha 3 (947 osob). Nejvyšší úbytek byl zaznamenán na Praze 11 a to 299 osob, v Praze-Klánovicích (41 osob), a Praze-Zbraslavi (35 osob).

www.czso.cz