Nejedná se přitom o první úsporné opatření. Vedení Prahy zkrátilo dobu nasvícení památek už v červnu letošního roku, a to o 2 hodiny denně. „Tento další krok ke snížení spotřeby energie přinese kumulovanou úsporu v řádu jednotek miliónů korun ročně. Společně s THMP nyní vytipováváme objekty, kde by bylo alternativně možné slavnostní osvětlení vypnout úplně,“ sdělil radní hl. m. Prahy Jan Chabr, který má slavnostní osvětlení pražských památek ve své gesci.

Zkrácená doba nasvícení se týká všech památek, které osvětluje městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). Těch je celkem 140. Jedná se téměř o všechny významné pražské památky (s výjimkou Pražského hradu), například kostel sv. Ludmily, Strahovský klášter, Loreta, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Karlův most, Rudolfinum nebo Národní divadlo.

Slavnostní osvětlení respektuje století vzniku památek, a to tak, že nejdéle svítí památky nejstarší a nejkratší čas je pak věnován památkám soudobým. Při zapínání a vypínání osvětlení jsou časy odstupňovány po třech minutách. Ve 33 minutách tak vždy dojde ke kompletnímu zapnutí nebo vypnutí soustavy slavnostního osvětlení.

Kromě omezení provozní doby slavnostního osvětlení investuje hlavní město Praha i do postupné náhrady sodíkových svítidel za LED svítidla (i v soustavě slavnostního osvětlení), čímž je možné dosáhnout až 30% úspory elektrické energie.