„Rozběhla se celá řada aktivit, které formují pražský inovační ekosystém. Hlavní město se proto rozhodlo od příštího roku podpořit tato úsilí vyhlášením vlastního grantového programu na podporu inovací a znalostního podnikání – prozatím ve výši 20 milionů korun. Se zvyšující se důvěrou mezi veřejnou správou, univerzitami a podniky tak Praha může reálně pomýšlet na to stát se skutečně inovačním hubem,” řekl k zasedání PIR pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Těší mě, že díky Pražskému inovačnímu institutu, který si vzal pod svá křídla Podnikatelské a inovační centrum, je celá agenda komplexněji provázána napříč inovacemi a podpory podnikání v rámci Regionální inovační strategie. Vzniklé projekty přinesou městu přidanou hodnotu nejen z oblasti inovací, ale i prostřednictvím sdílených nápadů, které v celém spektru vznikají,“ uvedl pražský radní pro oblast vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Pražský inovační institut společně s hlavním městem finišuje vyhlášení dotačního programu Asistenční vouchery z projektu Prague Smart Accelerator. Cílem programu je podpořit přípravu a rozvoj projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pražské výzkumné instituce, vysoké školy nebo firmy budou moct žádat až o 12 milionů korun, které pocházejí z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu města. Na Asistenční vouchery bude příští rok navazovat zmíněný grantový program MHMP v hodnotě 20 milionů korun, který má podpořit realizaci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

„Měli jsme tu čest představit PIR nové dotační programy. Inovační agenda se již do značné míry etablovala jako pilíř městského a vlastně jakéhokoli rozvoje. Praha navíc poprvé v historii disponuje nástrojem, jímž je Pražský inovační institut, který dokáže identifikovat nové podnikatelské příležitosti v pražské ekonomice – tváří v tvář aktuálních a budoucích společenských výzev,” dodal inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček.

Ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous představil členům PIR také výsledky úspěšného mentoringového programu DoToho! Jeho druhé kolo odstartovalo začátkem listopadu a mohou se do něj hlásit firmy s obratem od tří do 300 milionů korun, podobně jako v kole prvním. To začalo letos v březnu a celkem se ho zúčastnilo 124 firem, které mají dohromady více než 1 700 zaměstnanců a jejich průměrný obrat činí 25 milionů korun. Program vznikl z iniciativy pražského byznysového centra Opero a Pii.

Pražský inovační institut také členům PIR představil Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, která má Prahu dovést dovede k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Pii zároveň od července provozuje Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy (PIC) a organizuje také pravidelná zasedání inovačních platforem. Tyto odborné skupiny se zaměřují na témata rozvoje biotechnologií, umělé inteligence, vesmírných technologií, urbánních inovací či kulturně-kreativních odvětví. Setkávají se v nich experti z různých sektorů, kteří mají identifikovat současné trendy ve vědě a výzkumu a hledají cesty pro jejich využití obchodní i v rámci urbánního rozvoje Prahy.

Na činnosti a výsledcích platforem Pražský inovační institut spolupracuje s renomovanými organizacemi, jako je ČVUT, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Technologická agentura ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, ESERO, “kosmický inkubátor” ESA BIC, prg.ai či státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.