Hlavní město Praha, které je tradičně pořadatelem této akce, chce rozšířit povědomí o pražských vinicích a seznámit veřejnost s jejich historií i současností a s plány do budoucna. A také vyzdvihnout autenticitu a výjimečnost vín z pražských vinic.

Komentované vycházky a prezentace jednotlivých pražských vinic a jejich produkce se budou konat od 10.00 do 17.00 hodin. Na prohlídku Svatováclavské vinice a Salabky se můžete vydat pouze v neděli.

Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytnou nevšední výhledy na město.

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách: www.prague.eu/cs/vinice.
Pražské vinice