Pro potvrzení o příspěvku do veřejné sbírky pro možnost odpočtu poskytnutého příspěvku od základu daně z příjmu je nutné vyplnit formulář žádosti o vystavení potvrzení o příspěvku do veřejné sbírky a předložit jej k odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město (ID datové schránky: 48ia97h).

Dokumenty ke stažení: