Válka mezi Náhorním Karabachem a Ázerbájdžánem připravila ty, kteří původně obývali válečné oblasti, nejen o mužské členy svých rodin, ale také o střechu nad hlavou i práci.

Výtěžek veřejné sbírky bude použit zejména na rozvoj vzdělávání, na podporu pracovního uplatnění prostřednictvím kurzů či rekvalifikací a na podporu vybudování zničené infrastruktury - školy, školky, nemocnice atd.

Pomoc bude poskytnuta prostřednictvím místních humanitárních organizací, které budou finanční prostředky z veřejné sbírky cíleně distribuovat postiženým obyvatelům Náhorního Karabachu nebo přispívat na infrastrukturní projekty.

Přispět lze na zvláštní bankovní účet zřízený pro tento účel č. 296316281/0300 u ČSOB, a.s.

Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy.