Zájemci o slevu z nájmu podají žádost prostřednictvím elektronického formuláře na realitním portále https://www.realitniportalpraha.cz/cs/CovidRequest. Součástí žádosti musí být také čestné prohlášení.

Žádosti je možné podávat nejpozději do 30. června 2020.

 

Příloha: Oznámení - Záměr slevy z nájmů