Na znečištění ovzduší se v Praze nejvíce podílí doprava. Nejde jen o spalovací motory osobních automobilů, ale také o pevné částice vznikající vlivem opotřebování brzdových destiček nebo pneumatik. Praha také žádá přepravce, aby plnili pouze zasmluvněné kontrakty a nad jejich rámec nevyjížděli. „Znovu žádám řidiče, aby zvážili svou cestu a pokud možno nevjížděli do Prahy svými vozidly a raději využili meziměstské a městské dopravy. V případě nutnosti aby alespoň odstavili své vozidlo na prvním možném místě a dále používali MHD. Na zítřejším jednání rady předložím tisk, při kterém budou moci radní zvážit dočasné zavedení městské hromadné dopravy zdarma. Kvůli tomuto kroku jednáme také s Českými drahami a Středočeským krajem,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Petr Dolínek. 

„Na základě vyhlášené smogové situace byla utlumena výroba ve čtyřech největších stacionárních zdrojích znečištění. V případě částic PM10 jde například o cementárnu Radotín (Českomoravský cement, a.s.) nebo lom Zbraslav (Kámen Zbraslav, s.r.o.). Kromě dopravy se na znečištění podílí také kamna na tuhá paliva včetně krbů. Jsem si samozřejmě vědoma silných mrazů, ale tento zdroj topení se vysoce podílí na lokálním vzniku smogu. Proto prosím, aby Pražené pokud možno omezili topení v těchto kamnech nebo alespoň topili, jak mají. Důležité je totiž topit správně - nepoužívat mokré dřevo a zajistit dostatečný přísun vzduchu,“ řekla radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Praha se aktuálně z pohledu hydrometeorologů pohybuje na hraně dvou oblastí - na jedné se situace zlepšuje, na druhé zůstává stejná. „Klíčovým prvkem znečistění částic PM10 – tak zvaného polétavého prachu - je pro Prahu doprava. Situace však není pouze lokální a nevztahuje se tedy jen na hlavní město, ale na celý region. Po přechozích mírných zimách se do Česka vrátilo klasické zimní inverzní počasí, které může způsobit smogovou situaci,“ uvedl náměstek ředitele pro ochranu ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Jan Macoun. Znečištěný vzduch nevzniká pouze v Praze, ale proudí do ní z okolí regionu. Praha si je vědoma toho, že je nutné stav ovzduší monitorovat, proto také přispívá na provoz měřících stanic ČHMÚ.