Magistrát hlavního města Prahy žádá řidiče automobilů se spalovacím motorem, aby nevyjížděli a k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu, neboť emise z těchto automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích částic PM10 a oxidu dusičitého.

Pražanům a návštěvníkům metropole doporučujeme omezit pobyt venku, zejména se toto doporučení týká osob s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním a starších lidí. Pobyt venku není v této situaci vhodný ani pro malé děti. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli zdržet i dospělí bez zdravotních potíží.

Všichni provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou významné z hlediska produkce emisí tuhých znečišťujících látek, obdrželi informaci o vyhlášení regulace na území aglomerace a byli vyzváni k dodržování podmínek provozu vyplývajících z regulačních řádů. 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, záložka Ovzduší, předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje a je v záložce Počasí.