Smog – vysoké koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach) - postihl Prahu letos již třikrát. Poprvé byla vyhlášena smogová situace 20. ledna, po zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší nad limit byl 21. ledna vyhlášen signál regulace. Ten byl odvolán 24. ledna a tentýž den i smogová situace. Podruhé trvala smogová situace od 2 do 3. února. Třetí smogová situace platila od 14. února do dnešního dne.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, záložka Ovzduší, předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje a je v záložce Počasí.