Společnost EY vyhlásila již šestnáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku hlavního města Prahy a Středočeského kraje pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Hledá podnikatele, kteří porotu soutěže zaujmou nejen hospodářskými výsledky, ale hlavně svým poutavým podnikatelským příběhem. Vítězem se může stát fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení. Tato společnost musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců.

„Praha a Středočeský kraj jsou vždy nejsilnějšími regiony co do počtu přihlášených i nominovaných podnikatelů. Jejich společnosti působí napříč odvětvími a dosahují úspěchů v Česku i na mezinárodních trzích. Věřím, že i letos zde objevíme řadu inspirativních podnikatelských osobností, které bych tímto chtěla vyzvat, aby se s námi podělily o příběh své firmy v soutěži EY Podnikatel roku,“ vyzývá Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR a pro část střední a jihovýchodní Evropy.

„Jsem rád, že je v Praze a ve Středočeském kraji mezi podnikateli tak velká konkurence, což svědčí o zdravém tržním prostředí. Je nám jasné, že aktuální situace a zavedená opatření proti šíření koronaviru způsobila podnikatelům nemalé ztráty. Proto se například pražský magistrát rozhodnul ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) zřídit záruční program podpory COVID Praha pro ekonomicky postižené podnikatele na území hlavního města Prahy. Uvědomujeme si, že prosperující soukromý sektor je důležitým předpokladem dynamického rozvoje společnosti,“ uvedl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Soutěžní kategorie

Soutěží se v kategoriích EY Podnikatel roku České republiky, EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel rok, v některých regionech je i kategorie Podnikatel kraje. Udělena bude Cena České televize za Podnikatelský přínos kultuře a umění a deník MF DNES a iDNES.cz již tradičně vyhlašuje čtenářskou anketu o nejlepší podnikatelský příběh. (více informací v příloze)

Uzávěrka přihlášek i nominací: 21. října 2020

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.eypodnikatelroku.cz. Na stejných webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2020.

V čele poroty zasedne loňský vítěz Oliver Dlouhý (Kiwi.com) a spolu s ním budou o vítězi rozhodovat i další držitelé titulu EY Podnikatel roku, jako například František Piškanin (HOPI), Zbyněk Frolík (LINET), Eduard Kučera (AVAST Software) nebo Pavel Juříček (BRANO GROUP). Porota se řídí mezinárodně platnými pravidly EY a neomezuje se pouze na ekonomická data. Naopak, hodnocení zohledňuje mimo jiné osobnost soutěžícího, jeho čestnost a poctivost, strategickou orientaci či inovace a dopad jeho podnikání. (podrobnosti v příloze)

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2020 České republiky, spolu s vítězi v dalších kategoriích, bude slavnostně vyhlášeno 2. března 2021. Vítěz bude reprezentovat Českou republiku na celosvětovém finále, které se uskuteční 10. – 13. června 2021.

Příloha: