„Uvidíte ukázky výcviku služebních psů a koní, budete se moci projet po Vltavě na služební lodi, můžete si otestovat svoje znalosti z dopravní výchovy a děti si odnést domů i řidičský průkaz. Na simulátoru nárazu Vám ukážeme, jak to vypadá při dopravní nehodě. Připravili jsme také velké množství soutěží, vyzkoušet můžete lezeckou stěnu, bungee running, projít se na chůdách a děti si mohou obličej ozdobit malováním. K příjemné atmosféře a pohodě přispěje hudební doprovod v podání ansámblů Legendy se vrací, Dixiband Městské policie a dalších,“ zvou pražští strážníci.

To ale není všechno … Den s Městskou policií nabízí i příležitost udělat dobrý skutek.

U stánku spolku ALMA MATER se dozvíte o možnostech dárcovství kostní dřeně a, pokud budete mít zájem, můžete se zapsat do registru dárců. Podmínkou pro přijetí do registru je věk od 18 do 35 let, dobrý zdravotní stav, neužívat trvale žádné léky, vážit více než 50 kilogramů a mít kartičku české zdravotní pojišťovny.

Můžete se také zapojit do aktivity na pomoc znevýhodněnými dětem. Jízdou na rotopedu společně se strážníky a Nadací ČEZ můžete vyrobit elektřinu, která bude převedena na finance. Šeky s výtěžkem budou předány na konci akce organizacím Hornomlýnská, o.p.s. - Centrum sociálních služeb a Kdo jsme - Čtyřlístek dětem.


Těší se na vás Městská policie hl. m. Prahy a partneři, kteří se k přípravě oslavy připojili.