Rozhodně stromek nepatří do nádoby na směsný odpad. Jak upozorňují Pražské služby, dokáže ji téměř celou zaplnit a do dalšího svozu znemožní její další užívání. To nevyhnutelně vede k hromadění odpadu vedle kontejnerů a popelnic.

Na pražských sídlištích lze stromky lze odložit vedle veřejně přístupných nádob na směsný odpad. Svozové společnosti se během ledna postarají o jejich úklid.

Pokud máte popelnici u rodinného domu, ve dvoře vnitrobloku, nebo v uzamčené kleci, považuje se za neveřejnou. Nic na tom nemění ani její pravidelné přistavování před objekt.  „V těchto případech je správným místem pro vysloužilý stromek separační stanoviště s barevnými kontejnery na tříděný odpad,“ popisuje správný postup tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana a dodává: „Některé z městských částí organizují sběr vánočních stromků také na jimi vybraných místech v zájmu co největší čistoty veřejného prostoru. Doporučujeme sledovat informace na webových stránkách vaší městské části.“

Odložené vánoční stromky budou svozové společnosti svážet až do konce února.

Pokud se potřebujete zbavit starého umělého vánočního stromku, je vhodné ho odvézt do sběrného dvora. Ani ten totiž nepatří do popelnice a ani do kontejneru na plast, ačkoli je umělý.