Právní poradna bude k dispozici Pražanům v budově Magistrátu hl. m. Prahy - ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze 1 - do 31. srpna 2021 (po prázdninové pauze se počítá s jejím opětným otevřením v říjnu).

Otevřena bude každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v přízemí Škodova paláce na přepážkách č. 7 a 8. Návštěvu v poradně je nutné předem telefonicky objednat na čísle 12444.

Prosíme o dodržování veškerých aktuálních protiepidemických opatření.