Právní poradna je k dispozici Pražanům v budově Magistrátu hl. m. Prahy, ve Škodově paláci, přízemí (přepážka č. 7), a to každé pondělí a středu od 14.00 do 16.00 hodin.

Návštěvu v poradně je nutné předem telefonicky objednat na čísle 800 100 000.

Provoz poradny bude přerušen po dobu vánočních svátků.