Svoz směsného odpadu:

 23. – 31. 12. 2022 – normální svoz dle svozových programů

1. 1. 2023 – náhradní svoz v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2023 – normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

23. – 31. 12. 2022 – normální svoz dle svozových programů

23. – 31. 12. 2022 – v kritických oblastech budou svozy posíleny

1. 1. 2023 – náhradní svoz v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2023 – normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz vánočních stromků:

Vyhozené vánoční stromky nepatří do sběrných nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Přírodní stromky je vhodné odložit vedle kontejnerů nebo popelnic, nejlépe před dnem odvozu komunálního odpadu. Odvoz bude probíhat po celý leden a únor 2023.

Umělé vánoční stromky, které již dosloužily, nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Další informace na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.