Rating TOP Odpovědná firma je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Rating je otevřen všem firmám v různých fázích rozvoje udržitelného přístupu a s různými oblastmi působení. Letošní novinkou jsou změny ve formuláři strategických kategorií, který prošel revizí v oblasti strategie. Udržitelné podnikání se rychle mění, a proto je nutné přizpůsobit i nástroj, který odborné porotě slouží ke sběru co nejrelevantnějších dat a informací o firmě. Aktualizovány byly otázky a kritéria, rozšířen formulář o další důležité indikátory. Strategie a projekty tradičně posuzuje nezávislá 50členná odborná porota z řad neziskového sektoru, komerční sféry, státní správy a médií. První kolo hodnocení odborné poroty proběhne v srpnu, druhé kolo pak v polovině září.

I letos firmy mohou nominovat osobnosti do kategorie TOP Odpovědný leader v udržitelnosti a TOP Odpovědný leader v diverzitě. Cena bude udělena za osobní přínos k rozvoji odpovědného přístupu k podnikání.

Vyhlášené kategorie letošního ročníku


Strategické kategorie

Firmy se mohou přihlásit podle počtu svých zaměstnanců do strategické kategorie TOP Odpovědná velká firma či TOP Odpovědná malá firma. Prostřednictvím ratingu tak bude zhodnocena jejich úroveň odpovědného podnikání v oblastech: Strategie, Odpovědné HR, Odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci, Životní prostředí a Podpora komunit. Zároveň bude tradičně vyhlášena TOP Odpovědná firma v reportingu, která má ambici ocenit zprávy, které kvalitně a transparentně komunikují nefinanční data firem.


Projektové kategorie

Dále mohou firmy přihlašovat projekty v kategoriích TOP Odpovědná firma v životním prostředí, TOP Odpovědná firma pomáhající okolí a TOP Odpovědná firma v diverzitě a inkluzi. Předpokladem přihlášení projektu do poslední zmíněné kategorie je vyplnění dotazníku, kterým firma dokládá svůj aktivní přístup k řešení otázek rovnosti, diverzity a inkluze na pracovišti. 


Speciální kategorie

Speciální kategorií vyhlášenou pro tento ročník ratingu je TOP Odpovědná firma v digitalizaci, odrážející aktuální podnikatelské i společenské prostředí. Digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb a napomáhají rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání. Hledáme proto firmy, které pomocí digitalizace a nových technologií efektivně podporují veřejně prospěšné projekty, projekty v environmentální udržitelnosti či prosazování hodnot diverzity a inkluze na pracovišti.

Podrobnosti zde.

Registrace firem a projektů zdarma na webových stránkách www.odpovednefirmy.cz do 18. července 2022.