Rozhodnutí o demolici vychází z jednoznačného závěru odborníků, tzv. Rady monitoringu, kteří nedoporučili zabývat se variantami podepření inundačního mostu vzhledem k nevýhodnosti řešení, jak z časového, tak finančního hlediska, kdy se předpokládaná doba realizace podepření pohybuje v řádech několika měsíců a náklady jsou ve stovkách milionů.

„Prohlídkami mostu X656 v období od 11. do 26. ledna, bylo potvrzeno, že jeho konstrukční systém není funkční. Obsahuje zásadní závady, není možné predikovat jeho další chování a není zajištěna jeho bezpečnost. Pokud by došlo k náhlému kolapsu konstrukce, tak může dojít k významným škodám v jeho bezprostředním okolí s dopadem i na blízké stavby. Konstrukce oblouku mostu X656 je také přímo propojena s navazujícími rámovými stojkami, které jsou podepřeny i na oblouku. Při případném kolapsu obloukové konstrukce by mohlo dojít i ke kolapsu navazujících konstrukcí,“ sdělila dnes tisková mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že TSK intenzivně pracuje na zahájení demolice inundačního mostu.

Tzv. inundační most, který stojí na břehu řeky a slouží jako preventivní ochrana před povodní, je od 11. ledna 2024 uzavřen pro tramvaje, automobily, pěší i cyklisty. Jeho poškození pravděpodobně způsobily silné mrazy. Na závadu přišli silničáři při geodetických měřeních obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku inundačního mostu. Most přes Vltavu uzavřen není. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.