V Praze máme pod povrchem více než devadesátikilometrový labyrint chodeb a tunelů, což je i v mezinárodním měřítku unikátní. Výjimečnost kolektorové sítě tkví v její neviditelnosti, jednoduché přístupnosti a funkčnosti, zlepšuje tak komfort správy veřejného prostoru.

Síť podzemních kolektorů se v Praze začala budovat v roce 1969, dnes má délku cca 93 km, z toho přes 20 km se nachází v historickém centru města. O její správu a provoz se stará společnost Kolektory Praha, a.s. Vice na stránkách společnosti www.kolektory.cz.

Do pražských kolektorů můžete nahlédnout ve videu: