Literární cenu Franze Kafky dnes vpodvečer v Brožíkově síni Staroměstské radnice z rukou náměstka pražského primátora Rudolfa Blažka převzal nejvýznamnější japonský spisovatel současnosti, pan Haruki Murakami. Porota soutěže letošního laureáta vybrala z dvanácti celosvětově známých spisovatelů. Zřizovatelem Ceny je Společnost Franze Kafky, spolupořadatelem hlavní město Praha a pražský primátor nad soutěží tradičně přebírá záštitu.

„Současný svět se stává globálním multikulturním prostředím, ve kterém se na jedné straně kultury sbližují, poznávají a obohacují. Na straně druhé, paradoxně snad právě kvůli snadné dostupnosti pramenů z veškerých odvětví lidského konání, se stává “ říká náměstek Blažek. „Jen to, co vychází z nitra, je schopno nás zasáhnout, dostat se nám pod kůži. Poslední dílo letošního laureáta vychází na českém trhu pod názvem Kafka na pobřeží. Jednoduše mi spojení Kafky – tedy toho s velkým K – a pobřeží asociuje Prahu, která sice má jen vltavská nábřeží…ale věřím, že se pro vás stane místem inspirace, tak jako pro jiné umělce, které v minulosti okouzlila.“

Projekt udílení Ceny Franze Kafky byl připraven ve spolupráci s českým centrem mezinárodního PEN Klubu a s Obcí spisovatelů. Kromě finanční částky 10 tisíc amerických dolarů a diplomu náleží laureátovi této ceny bronzová soška,  zmenšenina Kafkova pomníku, který v Praze stojí ve Vězeňské ulici. Zmenšené bronzové odlitky této plastiky byly vyrobeny pro účel Ceny Franze Kafky, Praha na zhotovení deseti plastik přispěla částkou 400 tisíc korun a polovina z nich už byly předány laureátům.

V roce 2001 se jím stal americký spisovatel Philip Roth, v roce 2002 český spisovatel Ivan Klíma, v roce 2003 maďarský autor Péter Nádas a v roce 2004 rakouská spisovatelka Elfriede Jelinek a v loňském roce britský dramatik Harold Pinter.

Cena Franze Kafky je české literární ocenění, jenž je každoročně udělováno porotou s mezinárodním složením (ale s převahou českých porotců) jednomu spisovateli či spisovatelce. Jeho výběr není omezen národností. Jedinou podmínkou je, aby minimálně jedna z jeho či jejích knih byla přeložena do češtiny.

V Praze 30. 10. 2006

______________________________________________________________________________________________________________________

Oblast právní a bezpečnostní, oblast legislativní činnosti spadá do působnosti náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfa Blažka

 

 

Za správnost: Tereza Dvořáčková / tel. 236 002 945