Dobrovolní hasiči v Radotíně slavili dnes 120. výročí vzniku sboru. Program oslav byl zahájen již v 9 hodin na starém stadionu v Radotíně za účasti významných hostů, mezi nimiž byl i náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek, který předal tamnímu sboru cisternovou automobilovou stříkačku a automobilový žebřík. Zároveň byla v Radotíně otevřena nová požární stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kterou financovalo Hlavní město Praha a kterou budou užívat společně profesionální i dobrovolní hasiči a také záchranná zdravotnická služba.

Slavnostní otevírání nového objektu se již tradičně neobešlo bez stříhání pásky, kterou zde ale nahradila trubka, na jejíž „přestřižení“ musel náměstek primátora  Blažek použít hydraulické nůžky. „Věřím, že tato stanice není poslední, kterou hlavní město Praha pro hasiče vybudovalo. Víme, že některé objekty jsou pro jejich náročnou práci už nevyhovující a, i když už Praha není zřizovatelem profesionálního hasičského sboru, nezapomíná na něj a i do budoucna počítá s jeho další podporou,“ zdůraznil náměstek Blažek a popřál za sebe i za primátora hl. m. Prahy Pavla Béma hasičům i záchranářům, aby jim stanice dobře sloužila.

Moderní areál stanice v radotínské ulici V sudech vyrostl na místě bývalého učiliště, Hlavní město Praha zde investovalo přes 55 milionů korun, dodavatelem byla společnost Skanska. Vybudovány byly rozsáhlé garáže, které jsou rozděleny na část pro profesionální, část pro dobrovolné hasiče a pro vozidla zdravotní záchranné služby a vejde se do nich celkem 9 vozidel.  Součástí stanice je i technologické zázemí, administrativní prostory, nezbytné sociální zařízení, kuchyňka, jídelna, ložnice a také posilovna. Aby vyjíždějící vozidla nerušila občany bydlící nedaleko stanice, byla také postavena asi 60 metrů dlouhá protihluková stěna.

Celodenní program oslav 120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Radotíně probíhal na starém stadionu RSK, kde předala starostka Městské části Praha 16 Hana Žižková sboru prapor a náměstek primátora Blažek cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 K Liaz a automobilový žebřík AZ 30. I tato událost se odehrávala zcela „po hasičsku“, když hosté pronášeli své pozdravy přímo z kabiny automobilové stříkačky. Náměstek Blažek ocenil činnost radotínského sboru a připomněl pomoc všech dobrovolných hasičů při mimořádných událostech, zejména jejich podíl na stavbě protipovodňové ochrany Prahy při letošní jarní povodni. „Snažíme se postupně zlepšit technické vybavení všech jednotek dobrovolných hasičů. V rámci finančních možností města je každoročně věnována nemalá částka především na nákup nové požární techniky, na její opravy, na nákup speciální výstroje a výzbroje a také na rekonstrukce a výstavbu hasičských zbrojnic. V letošním roce je to více než 65 milionů korun,“ uvedl náměstek Blažek

Sbor dobrovolných hasičů Prahy – Radotín byl založen v roce 1886, v současné době má 64 členů, z toho je 15 mladých do 18ti let., jeho zásahová jednotka má 14 členů. Tato jednotka je v rámci Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy připravena zasáhnout zejména při záchranných pracích. Letos má za sebou 14 větších výjezdů, zasahovala např. na území Prahy 16 při požáru objektu určeného k demolici, hlavně však vyjížděla k odstraňování spadlých stromů. 

Fotografickou dokumentaci k tiskové zprávě naleznete ve fotogalerii.

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů hl. m. Prahy

Na území hl. m. Prahy je dislokováno celkem 34 jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Jejich zřizovateli jsou městské části. Sbory dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy čítají téměř 2 200 členů, v zásahových družstvech je na území hl. m. Prahy připraveno k výjezdu na 500 dobrovolných hasičů. Jednotky jsou zařazeny v různých kategoriích podle jejich využití - 15 jednotek je zařazeno v kategorii JPO III – tzn., že mají celoměstskou působnost a jsou zejména využívány při velkých výjezdech a zastupují a doplňují svou činností profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy při dalších požárech na území hl. m. Prahy. Dalších 15 jednotek má zařazení JPO V, což znamená, že jsou předurčeny hlavně pro záchranné práce. 

Dobrovolní hasiči jsou pro Prahu nepostradatelní, vypomáhají nejen při požárech, ale i při mimořádných událostech – zejména při povodních prokázali svou připravenost. Letos na jaře stavěli a také po povodni likvidovali mobilní protipovodňovou ochranu. Své činnosti se věnují ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Hl. m. Praha každoročně přispívá nemalými finančními prostředky na obnovu, opravy a pořízení techniky a výzbroje pro potřeby jednotek SDH . V rozpočtu města na rok 2006 bylo pro tyto účely vyčleněno 65,366 mil. Kč.  Z této částky je určeno 12,5 mil. Kč na nákup nové automobilové požární techniky, 5,6 mil. Kč na opravy a revize automobilové techniky a speciální požární výstroje a výzbroje a 47,266 mil. Kč na rekonstrukce a výstavby hasičských zbrojnic. Současně s těmito dotacemi a příspěvky zajišťují financování potřeb jednotek SDH městské části jako zřizovatelé.

O činnost dobrovolných hasičů je zájem i mezi mládeží a dětmi a právě pro ně je každoročně organizována řada akcí, jako např. soutěž Požární ochrana očima dětí, které se účastní děti ze základních, mateřských a středních škol, dobrovolní hasiči se účastní i dalších akcí jako je Bambiriáda apod. O minulém víkendu to byly Dny dětí s technikou bezpečnostních složek v Praze na Letné. Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy a jednotlivé jednotky SDH také každoročně zajišťují letní tábory pro děti.

V Praze 9.9.2006