logo prahy - tiskový servis HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor Public Relations
Tisková zpráva 

Bezpečnost

 

Kynologická základna psovodů Městské policie hl. m. Prahy

 

Náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek a náměstek ministra vnitra Ing. Miroslav Štěpán dnes slavnostně otevřeli 2. část kynologické základny útvaru psovodů v Praze – Klánovicích.

Oba představitelé také podepsali „Dohodu o plánované pomoci na vyžádání“, na jejímž základě se Městská policie hl. m. Prahy bude oficiálně podílet na záchranných a likvidačních akcích Integrovaného záchranného systému ČR.

Náměstek Štěpán ocenil budovanou kynologickou základnu i profesionální přípravu psovodů Městské policie. Poděkoval také představitelům města i jeho policie za finanční zajištění i úsilí, jež je věnováno této bezpečnostní oblasti: „V minulosti se ukázalo – a to nejen v republice, ale i při záchranných akcích v zahraničí, že potřebujeme psovody a psy záchranáře s vysoce profesionálním výcvikem, aby mohli zasahovat v prvním sledu i v těch nejtěžších podmínkách.“

Podle náměstka Blažka je útvar psovodů velmi důležitou součástí pražské Městské policie a jeho členové se svými psy prokázali nejen na soutěžích, ale především v terénu, svou profesionalitu: „Jejich přítomnost a působení, především v okrajových částech města, kontrola opuštěných objektů, hlídková činnost na rizikových místech už patří k běžné a efektivní činnosti našich strážníků,“ zdůraznil Mgr. Blažek a poděkovat všem, kteří se na výstavbě areálu podíleli.

Ředitel Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimír Kotrouš dodal, že je hrdý nejen na úspěchy psovodů, kteří jsou mezi těmito útvary městských policií v republice nejlepší, ale právě i na výcvikovou základnu v Klánovicích.

Městská policie má nyní 13 hlídkových psů a 4 psy záchranáře, jejichž výcvik byl prezentován v ukázkách hledání zatracené osoby v terénu, zadržení pachatele a vyhledání člověka zavaleného v sutinách. 

 

V Praze 22.10.2004

 

   Tiskovou zprávu naleznete na http://magistrat.praha-mesto.cz – Tiskový servis

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­Fotografickou dokumentaci k tiskové zprávě naleznete na

   http://www.praha-noviny.cz/servis2/obrgal.aspx?ido=110

Denní aktuální informace na http:// www.praha-noviny.cz

Za správnost: Eva Kubátová /l. 2061
oddělení Public Relations OPR MHMP
Tel.:  236 002 355
Fax: 236 007 093
E-mail: Tisk@cityofprague.cz

Sídlo: Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1