Největší justiční areál v ČR, kam se sestěhují čtyři obvodní soudy a čtyři státní zastupitelství, dnes ráno slavnostně otevřel ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, ombudsman Otakar Motejl, náměstek pražského primátora pro oblast právní a bezpečnostní Rudolf Blažek a další. Na místě bývalých kasáren Jana Roháče z Dubé vyrostl investicí 2,5 mld. korun moderní komplex, který zajistí kvalitní pracovní podmínky až pro tisíc lidí a přispěje ke zvýšení efektivity našeho soudnictví.

„Pražský magistrát nedávno zažil podobný významný krok, kdy sestěhoval své úředníky rozmístěné po celém městě do zmodernizované budovy, v níž Pražanům nabízí služby na bázi one-stop-shop a na úrovni odpovídající nejvyšším evropským standardům,“ porovnal náměstek Blažek. „Ohlas veřejnosti je jednoznačně pozitivní a jak věřím, stejný bude i v případě justičního areálu. Počet pražských nej- se tak rozšířil o další: největší justiční areál v zemi.“

Ve čtyřech budovách, třech rekonstruovaných a jedné novostavbě, budou sídlit čtyři obvodní soudy a čtyři státní zastupitelství, a to pro Prahu 4, 8, 9  a 10. Nové, moderní a bezpečné prostory nabízejí devadesát osm soudních síní – dvanáct velkých nad 70 metrů čtverečních a osmdesát šest středních o ploše od 40 do 70 metrů čtverečních, dále je zde dražební síň pro dvě stě účastníků a konferenční sál. V novém areálu vznikají kvalitní pracovní podmínky až pro jeden tisíc lidí.

Veřejnost bude mít přístup pouze do středové části hlavní budovy, kde se soustředí všechny jednací síně a služby pro návštěvníky. Do postranních křídel a do dalších tří objektů bude možné vstoupit pouze s přístupovou kartou. Tyto prostory jsou určeny pro soudce, státní zástupce a další zaměstnance, kteří budou vcházet do jednacích síní zvláštními přístupy. Oddělen bude rovněž přístup vězeňské služby s obžalovanými. Během přestávek budou obžalovaní umístěni do některé z třiceti  eskortních cel v suterénu hlavního objektu. Do jednacích síní ve vyšších patrech pak budou přiváděni dvěma speciálními výtahy. V areálu vzniklo rovněž deset speciálních místností, jež jsou propojeny s osmatřiceti jednacími síněmi. Ty budou sloužit k utajených výslechům. V justičním areálu je k dispozici také 564 pracoven a kanceláří, jejichž základní vybavení - nábytek  vyrábějí vězni v Jiřicích.

Areál bývalých kasáren pro c. a k. infanterii a později kasáren československého 28. pěšího pluku Jana Roháče z Dubé je i dnes stále snadno odlišitelný v převážně obytné zástavbě této části pražské čtvrti Vršovice.

Od okolních uzavřených bloků činžovních domů kasárna snadno rozeznáme díky symetrické kompozici budov zabírajících celý městský blok s jednotným neorenesančním pojednáním dvorních i uličních červeno-žlutých fasád. Odstupy mezi jednotlivými  budovami  bývalých vojenských ubikací umožňují pohled do vnitřního kasárenského dvora, který je od přilehlých ulic oddělen vysokým dekorativním plotem přerušovaným vjezdovými vraty a brankami pro pěší.

 

V Praze 30. 10. 2006

 


Oblast právní a bezpečnostní, oblast legislativní činnosti spadá do působnosti náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfa Blažka

 

 

Za správnost: Tereza Dvořáčková / tel. 236 002 945