Dnes proběhlo v Praze v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostní shromáždění k letošnímu Dni diabetu, který je stanoven na 14. listopadu. Při této příležitosti byla předána ocenění a čestná uznání. Svaz diabetiků ČR poděkoval udělením čestného uznání i radní hl. m. Prahy Haně Halové za její práci pro diabetiky.

„Stárnutí populace znamená vyšší procento osob s diabetem. Úspěch léčby spočívá také v informovanosti. Informovanost a spolupráce pacienta je u diabetu velmi důležitá, záleží na vůli, ochotě a schopnosti pacienta uskutečňovat lékařova doporučení. Včasná a důsledná edukace pacienta ke sledovaní ukazatelů kompenzace diabetu (tzv. self-monitoring) může například snížit náklady za léčbu o 25%. Dostatečné a vhodné informace jsou pro lékaře a pacienta téměř stejně dobrým a účinným lékem jako insulin.“ řekla radní Halová při projevu na slavnostním shromáždění.

Předána byla čestná uznání a poděkování za aktivní práci ve prospěch diabetiků. Dalšími oceněnými byli lidé, kteří s touto zatím nevyléčitelnou nemocí žijí již padesát let, ti převzali plakety Padesát let života s diabetem. Posledním oceněním byly plakety Prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavu, ty byly uděleny za mimořádný přínos nejen ve prospěch Svazu diabetiků, ale především v prospěch diabetiků samotných. Patronem letošního Dne diabetu a předávání ocenění se stal houslový virtuos Pavel Šporcl, který také na dnešním shromáždění vystoupil.

Od roku 1991 je 14. listopad vyhlášen Světovým dnem diabetu, jedná se o výročí narození Fredericka Bantinga, který společně s Cahrlesem Bestem objevil insulin. Diabetes mellius, nebo-li úplavice cukrová byla do objevu insulinu smrtelným onemocněním. Insulin a léčiva s antidiabetickým účinkem poskytla diabetikům možnost nejen přežít, ale i možnost prožít kvalitní život.

   

V Praze 8. 11.2006

 


Oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin spadá do působnosti radní hl. m. Prahy Mgr. Hany Halové

 

  • Fotografickou dokumentaci k tiskové zprávě naleznete ve fotogalerii.

 

Za správnost: Lenka Šrachtová. / tel. 236 002 092