Denní aktuální informace na http:// www.praha-noviny.cz

  Za správnost: Eva Petržílková / l. 2578
  oddělení Public Relations OPR MHMP
  Tel.:  236 002 355
  Fax: 236 007 093
  E-mail: Tisk@cityofprague.cz
logo prahy - tiskový servis HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor Public Relations
Tisková zpráva 

 

Zástupci města žádají posouzení bezpečnostních rizik vyplývajících z provozu kasina v Občanské plovárně

 

 

 

Vedoucí představitelé hl. města Prahy se obrátili dopisem na premiéra České republiky,  ředitele Bezpečnostní informační služby a  ministra vnitra se žádostí o stanovisko a odborné posouzení, zdali jsou kasina v objektech, které vlastní hl. m. Praha, jakýmkoliv bezpečnostním rizikem. Zástupci města se tak rozhodli bezprostředně poté, co obdrželi kladné stanovisko právníků na dotaz, zda provoz kasina v Občanské plovárně je v souladu s nájemní smlouvou mezi městem a provozovatelem.

 

Hl. m. Praha se dnes nemůže vyjadřovat k bezpečnostním rizikům provozovaných kasin, jelikož nemá možnost nahlížet do utajovaných informací. Diskuse kolem pronájmu občanské plovárny společnosti Royal Admiral Yacht Club, a.s. se rozběhla v médiích po útoku na kasino provozované v ulici Na příkopech.

 

Magistrát hl. m. Prahy pronajímá dnes prostory dvěma nájemcům, kteří v objektech provozují kasina. Jedním z nich je Občanská plovárna. Pronájem byl ale schválen již v roce 1992 a zástupci města tehdy nepředpokládali, že by společnost BIG – HAM, s.r.o., která byla v té době reprezentována českými vlastníky a českými jednateli, mohla představovat pro město a stát možné bezpečnostní riziko. Tato společnost v r. 1996 dále pronajala budovu firmě Royal Admiral Yacht Club.

 

Dnes je jasné, že smlouva uzavřená v roce 1992 bohužel nebyla pro město příliš výhodná,“ říká  radní Pavel Klega (ODS), který je od loňského roku za správu městského majetku odpovědný. „Přestože byla uzavřena až do roku 2012 s opcí na dalších 20 let za roční nájemné 600 tis. Kč, rozhodli jsme se jednat o změně. Podařilo se nám to a letos v únoru byla dohodou změněna. Nájemce se smluvně zavázal k investici 70 miliónů korun do objektu, který byl silně poškozen povodní a který je majetkem města Prahy. Navíc nájemné bylo oproti původní platné smlouvě navýšeno o sto procent, což představuje 1,38 mil. Kč ročně. Přičteme-li částku 2 mil. Kč, které společnost věnuje každoročně hl. m. Praze na obecně prospěšné účely, v konečném úhrnu město získá (společně s investicí) více než 5 mil. Kč ročně.“ dodává radní Pavel Klega, který trval na změně smluvních podmínek a předložil letos v únoru nový návrh smlouvy na pořad jednání rady.

 

Druhé kasino v objektu, který patří Praze, je v Kongresovém centru Praha, kde má Praha pouze majetkový podíl. Centrum je samostatným právním subjektem - akciovou společností. Ovlivňovat, co se v Kongresovém centru provozuje, může Praha pouze nepřímými nástroji prostřednictvím zástupců města ve statutárních orgánech společnosti.

 

 

 

V Praze dne 8.9. 2004

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Pavel Klega – radní hl. m. Prahy

do funkce zvolen 28.11.2002, dříve působil jako manager, působnost v oblasti správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města

__________________________________________________________________________________________

  Sídlo: Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1