Dnes ve 12.00 hodin se uskuteční pravidelná zkouška funkčnosti systému varování. Na území hl. m. Prahy se na dobu dvou minut rozezní 413 sirén.

O zkoušce bude těsně před spuštěním systému veřejnost informována prostřednictvím „mluvících sirén“ v českém a anglickém jazyce.

Ověřování provozuschopnosti  jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR bude opakovat každou první středu v měsíci.

V současné době šíří varovný signál na území hl. m. Prahy  413 sirén. Z toho je 243 elektrických sirén celoplošného systému varování v majetku státu, které jsou schopné generovat pouze akustické signály. Autonomní systém varování a informování v Praze disponuje 170 elektronickými sirénami, které jsou majetkem města a umožňují po odeznění  varovného signálu poskytnout hlasovou informaci o povaze a druhu hrozícího nebezpečí a způsobu ochrany před tímto nebezpečím.

 

V Praze 26. 9. 2006

 

 

Za správnost: Eva Kubátová / tel. 236 002 061