Velký nárůst nové bytové výstavby na okrajích Prahy se podepsal na pobočných čistírnách odpadních vod (ČOV). Některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Aby i nadále splňovaly legislativní předpisy, procházejí v současnosti rekonstrukcí. V letošním roce plánuje město obnovu ČOV v Klánovicích. Zvýšení kapacity čeká i ČOV Miškovice nebo Vinoř.

 

„S neustále se rozrůstající novou výstavbou zejména na okrajích Prahy přibývá také počet obyvatel a množství odpadních vod. Výrazně se tak zvyšují i nároky na pobočné čistírny v jednotlivých městských částech. Některé z nich již dosáhly své kapacity. Abychom zachovali veškeré standardy, musíme je tedy zrekonstruovat a především rozšířit,“ vysvětlil náměstek pražského primátora Pavel Klega.

Více než polovinu z nich město postavilo v 90. letech minulého století, kdy se kanalizační síť rozšiřovala do okrajových částí Prahy. V letošním roce projde obnovou ČOV v Klánovicích. Město již na stavbu získalo stavební povolení. „Čistírna je sedmnáct let stará a její technický stav již nevyhovuje. Plánujeme zvýšit její kapacitu pro více než šest tisíc obyvatel a zároveň i změnit nevhodný systém samotného čištění. Všechny fáze dosud probíhaly střídavě  ve dvou nádržích, což chceme změnit,“ přiblížila Jana Almerová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS). Rekonstrukce bude trvat minimálně dva roky a město za ni celkem zaplatí zhruba 57 milionů korun.

Město již prakticky ukončilo zvyšování kapacity čistíren, které bylo možné dosáhnout rekonstrukcí stávajících objektů. V budoucnu jej čekají vysoké investice do dostavby čistíren nebo do jejich rušení a přepojování na ÚČOV. Týká se to ČOV Miškovice, Vinoř, Kbely, Uhříněves – Dubeč, Královice, Běchovice, Čertousy a Sobín. Vodohospodáři již připravují obnovu ČOV Miškovice, jež čistí odpadní vody nejen z Miškovic, ale také z Třeboradic, Čakovic, starých Letňan a z části Kbel. Město nyní projednává dokumentaci pro územní řízení. Stejně jako u plánované rekonstrukce ČOV Vinoř, jejíž kapacita také nevyhovuje. Změny v budoucnu čekají také ČOV Uhříněves – Dubeč, kterou chce metropole zcela zrušit. Odpadní vody by pak měly téct do kmenové stoky a následně přímo do ÚČOV.

Praha má kromě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově v Bubenči v provozu celkem 24 pobočných ČOV. Téměř všechny jsou ve správě Pražské vodohospodářské společnosti a.s. vlastněné městem a jejich provozovatelem je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Pobočné ČOV mohou celkově pojmout splaškové vody od zhruba 120 tisíc obyvatel. V roce 2008 se na nich vyčistilo přes osm milionů kubíků odpadních vod, což je více než šest a půl procenta odpadních vod celého hlavního města.

 

 

V Praze 1. 2. 2010

 


Ing. Pavel Klega – náměstek primátora hl. m. Prahy odpovědný za hospodářskou politiku města.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti správy městského nemovitého majetku, hospodářské politiky, ekonomického využití rozvojových lokalit a dále v oblasti zásobování vodou, rozvoje a správy kolektorové sítě a problematiky technické vybavenosti MČ.