Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 MAN TGM  01 má od dnešního dne Sbor dobrovolných hasičů Cholupice. Vozidlo v hodnotě 5 779 600 Kč, které zakoupilo hl. m. Praha, od prvního náměstka pražského primátora Rudolfa Blažka převzal starosta Městské části Praha 12 Petr Hána a slavnostně předal jednotce.    

 

„Jsem rád, že můžeme tímto způsobem přispět k činnosti dobrovolných hasičů, kteří jsou pro Prahu nepostradatelní. Vždy, když se podaří uvolnit finanční prostředky na nákup techniky, která doplní vybavení jednotek, mám na paměti, že se této činnosti věnují ve svém volném čase a ve prospěch nás všech, a velice si toho vážím,“ řekl náměstek primátora Blažek a popřál cholupickým hasičům, aby jim nová cisternová stříkačka dobře sloužila.

Sbor dobrovolných hasičů Cholupice byl založen v roce 1903. Nyní má 78 členů, zásahové družstvo 19 členů. Jednotka je zařazena mezi ty, které jsou využívány při velkých výjezdech, zastupují a doplňují svou činností profesionální hasičský sbor a zasahují při požárech a jiných mimořádných událostech na celém území hlavního města.

 

 

V Praze 21. 10. 2009

 


JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní, veřejné správy, informatiky a místního názvosloví. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, Záchranného a bezpečnostního systému, provozu informační infrastruktury hl. m. Prahy.