Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Renault předal včera Sboru dobrovolných hasičů Suchdol, který příští týden oslaví 120 let existence,  první náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek. Automobil v hodnotě 5 307 400 korun zakoupilo Hlavní město Praha.

25.5. - Nová CAS pro SDH Suchdol „Je to jen shoda náhod, že toto moderní vozidlo předáváme takřka k výročí. Považuji za nutné zdůraznit, že Praha velmi oceňuje ochotu pomáhat, věnovat se náročnému výcviku a často rizikovým činnostem ve prospěch druhých ve volném čase a bez nároku na odměnu, jak to dělají dobrovolní hasiči. Měli by pro to mít maximálně dobré podmínky a k tomu patří kvalitní vybavení a zázemí. Jsem rád, že mohu říci, že se daří plnit to, co jsem před pěti lety slíbil: že budou postupně všechny zásahové sbory pražských dobrovolných hasičů vybaveny novými cisternovými automobilovými stříkačkami. Ještě chybí do plného počtu patnácti jedno, ale i v Písnici se dočkají,“ dodal náměstek primátora Blažek a s předáním klíčů popřál suchdolským, aby jim nový automobil sloužil ke spokojenosti.

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol byl založen v roce 1890, 120. výročí založení oslaví v Suchdole na náměstí v sobotu 5. června. Na „Hasičském dnu“ bude k vidění současná i historická hasičská technika, vojenská historická technika, budou předvedeny ukázky práce záchranných složek, pro děti bude připraven program a  oslavy, které začnou dopoledne v 10 hodin, skončí večer ohňostrojem.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Suchdol 70 členů a patří mezi nejvytíženější na území Prahy. Suchdolští hasiči jsou školeni kolegy z profesionálního sboru, pomáhají při velkých výjezdech, zastupují a doplňují svou činností Hasičských záchranný sbor hl. m. Prahy. Zasahovali také při povodních v r. 2002 a 2006, při likvidaci následků orkánu Kyril a vichřice Emma a suchdolská jednotka byla také nasazena při požáru skladu s textilem v areálu tržnice v Libuši a požáru Průmyslového paláce na pražském Výstavišti.

V Praze 26. 5. 2010

 

_______________________________________________________________________________________________________________

JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní  a místního názvosloví. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost zejména v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, posuzování návrhů zákonů týkajících se hl. m. Prahy a předkládání návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, organizace a koordinace Záchranného a bezpečnostního systému.

________________________________________________________________________________________________________________