Nový speciální dodávkový automobil Ford Tranzit předal včera první náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek starostce Městské části Pra 21 Andree Vlásenkové pro Sbor dobrovolných hasičů Újezd na Lesy. Vozidlo v hodnotě 1 143 938 korun zakoupilo hl. m. Praha jako příspěvek města na činnost dobrovolných hasičů.

 

Dobrovolní hasiči v Újezdu nad Lesy dostali od města nový Ford Tranzit.jpg„Jste již patnáctý sbor, který má tento speciální automobil. Jsem rád, že se nám daří vybavovat postupně pražské dobrovolné hasiče novou technikou. Berte to jako poděkování za práci, kterou ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, děláte pro město. Přeji vám, aby nový vůz sloužil k vaší spokojenosti,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek.

Dodávkový automobil Ford Tranzit je určen především pro technické zásahy a záchranné práce, např. při odstraňování spadlých stromů, což představuje u jednotky SDH Újezd nad Lesy podstatnou část činnosti. Výcvik zdejších dobrovolných hasičů je orientován zejména na záchranné práce a za plnění úkolů v této oblasti je jednotka hodnocena jako velmi dobrá.

Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy byl založen v roce 1926, v současné době má 35 členů. Technické vybavení sboru je díky novému vozidlu dostačující, k dispozici má cisternu, čerpadla, elektrocentrálu. Vzhledem k tomu, že sbor má pět nových mladých a perspektivních členů, bude třeba je vybavit a také hasičská zbrojnice bude časem potřebovat rekonstrukci.

 

 

V Praze 17. 2. 2010

 


JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní, veřejné správy a místního názvosloví. V nepřítomnosti primátora je pověřen jeho zastupováním.

Do funkce zvolen 30.11.2006. Působnost zejména v oblasti návrhů vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, posuzování návrhů zákonů týkajících se hl. m. Prahy a předkládání návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, organizace a koordinace Záchranného a bezpečnostního systému.