Pracovní skupina pro dopravu Krizového štábu hl. m. Prahy na dnešním ranním jednání konstatovala, že dopravní provoz v Praze je, s přihlédnutím k zimnímu období, v normálu. Pokračuje úklid chodníků a tramvajových ostrůvků. Náměstek primátora Karel Březina poděkoval všem pracovníkům, kteří se na zvládnutí sněhové nadílky minulých dnů podíleli. Pražanům poděkoval za to, že ve zvýšené míře využívali hromadnou dopravu a omezili jízdy automobily.

 

Podle Dopravního podniku hl. m. Prahy nemá městská hromadná doprava potíže a dodržování jízdních řádů je již v normě.

„Lidé využili posílené městské hromadné dopravy  o víkendu. Větší počet aut se objevil prakticky pouze u nákupních center, jinak bylo aut v ulicích i o víkendu méně a to nám zjednodušuje úklid. Ještě jednou za to Pražanům děkuji,“ řekl Březina.

Policie konstatovala, že automobilový provoz v ulicích je nižní a naopak počet dopravních nehod mírně klesl. Sníh neovlivnil o víkendu ani práci dalších bezpečnostních složek.

Městská policie od počátku sněhové kalamita vyprošťovala 30 vozidel, hasiči hlásí celkově 60 zásahů a záchranná služba řešila 96 úrazů.

Na bezplatnou informační linku Magistrátu hl. m. Prahy na telefonním čísle 800 100 991 a od počátku kalamity obrátilo 1382 občanů.

K dalšímu jednání bude pracovní skupina pro dopravu Krizového štábu hl. m. Prahy  svolána pouze v případě potřeby.

Informace TSK o vývoji situace a opatřeních:

Průběh:

1.12.2010 

 • 13:30 hod. začátek spadu sněhu,
 • 14:00 hod. vyhlášen výjezd na likvidační posyp motoristických komunikací (MK) I. pořadí,
 • 14:30 hod. vydán pokyn k provádění sdruženého výkonu,
 • 17:00 hod. vydán pokyn k nepřetržitému pluhování i při všech manipulačních přejezdech,
 • 21:15 hod. vyhlášen výjezd na likvidační posyp MK II. pořadí s výpomocí na motoristické komunikace I. pořadí.

2. 12. 2010 04:00 hod. ukončení spadu sněhu,

3. 12. 2010 22:00 hod. vyhlášen výjezd na MK III. pořadí,

 • výjezdy na jednotlivá pořadí stále probíhají,
 • počet kol na jednotlivé programy:  v průměru 10 kol,
 • počet ujetých kilometrů: cca 27 000 km
 • spotřeba posypové soli a roztoku chloridu vápenatého: 2 500 tun.

4. 12. 2010 Byly provedeny 2 lokální zásahy ve správních obvodech Prahy 10 a 12.   
V 01:30 hod. byl ukončen likvidační posyp motoristických komunikací I. pořadí.

Probíhal likvidační posyp motoristických komunikací II. a III. pořadí.

Použitá technika:

 • na lokální zásahy byly použity 2 sypače,
 • motoristické komunikace I. pořadí 69 sypačů s využitím sdruženého výjezdu.

5. 12. 2010 Byly provedeny 4 lokální zásahy ve správních obvodech Prahy  4, 8, 14 a 21.   Probíhal likvidační posyp motoristických komunikací II. a III. pořadí.   

Použitá technika:

 • na lokální zásahy byly použity 4 sypače.

6. 12. 2010 Ve 21:40 (dne 5.12.) byl vyhlášen výjezd na likvidační posyp komunikací I. pořadí, který doposud probíhá. Ve 23:30 hodin byl vyhlášen výjezd na likvidační posyp komunikací II. a III. pořadí, který doposud probíhá. Bylo provedeno 7 lokálních zásahů ve správních obvodech Prahy 5, 6, 11, 12, 14, 16 a 17.

Použitá technika:

 • na lokální zásahy bylo použito 7 sypačů na likvidační posyp komunikací II. a III. pořadí bylo použito 57 mechanizmů.

Vozovky na území hl. m. Prahy jsou převážně mokré po chemickém posypu, místy se zbytky rozbředlého sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností.

 

 

V Praze, 6. 12. 2010